Познавате ли жените? ( тест за мъже)

Всички мъже мислят, че отлично познават женската психология. А не грешите ли скъпи мъже? Предлагаме ви да сравните своето мнение с резултатите от теста.

Внимателно прочетете въпросите и изберете отговорите, които са най-близки до вашите възгледи.


 1. 1. По статистика жените живеят по –дълго от мъжете. Това е резултат от:
 • Това, че на плещите на мъжете лежи огромен товар от сериозни житейски проблеми – 0 точки;
 • По-голямо съпротивление в трудни ситуации – 0 точки;
 • Психологическата даденост на жените – 5 точки.
 1. 2. Чувствате ли се оскърбен от факта, че жена от вашето общество притежава повече знания в областта, която за вас е професионална?
 • Да – 0 точки;
 • Не – 5 точки;
 • Трудно е да се каже – 0 точки.
 1. 3. Коя професия според вас  е най-подходяща за жени?
 • Учителка – о точки;
 • Лекарка – 0 точки;
 • Всяка, в зависимост от способностите и интересите на дадената жена – 5 точки.
 1. 4. Полиандрия  – това е:
 • името на древна принцеса – 0 точки;
 • опасна женска болест – 0 точки;
 • брак на една жена с много мъже -  5 точки.
 1. 5. Смятате ли, че всяка омъжена жена, със съответното въздействие върху нея, има тенденция за афера с друг мъж?
 • Да – о точки;
 • Не – о точки;
 • Трудно е да се каже – 5 точки.
 1. 6. Провеждат се експерименти за определяне нивото на интелигентност в група от мъже и жени. Какви според вас ще бъдат резултатите?
 • Сред мъжете ще има значително по-високи резултати за интелигентност ( тук като умствено развитие) – 0 точки;
 • Няма съществена разлика между групите – 5 точки;
 • Значително по-високи ще бъдат резултатите на жените – 0 точки.
 1. Ето списък на известни жени. Изберете една от тях, която ще бъде вашия идеал:
 • Мария Кюри – 5 точки;
 • Meрилин Монро – 5 точки;
 • Маргарет Тачър – 5 точки.
 1. 8. Според вас, жените в своите действия се ръководят основно от:
 • Логика – 0 точки;
 • Чувството – 0 точки;
 • логиката и чувството, в зависимост от ситуацията и собствените  черти на характера – 5 точки.
 1. 9. Истерията е психично заболяване, което се проявява:
 • Само при жените – 0 точки;
 • При жените и мъжете – 0 точки;
 • При няки мъже – 5 точки.
 1. 10. Жените се различават с честите смени на настроението във връзка с :
 • с възторга и липсата на вътрешна дисциплина – 0 точки;
 • неправилно възпитание – 0 точки;
 • спецификата на техните хормонални нагласи – 5 точки.

Сега пресметнете точките.

Вижте реултатите ТУК

Pages: 1 2